INTEGROOM Małgorzata Lotko

MISIACZKOWO - ŻŁOBEK PRZYJAZNY DZIECIOM

Budowanie wyobraźni

Wiemy jak wielkie znaczenie w życiu dziecka ma swobodna zabawa. Oczywiście, pozwalamy na nią dzieciom, jednak możemy również sami inicjujemy gry i kreatywne spędzanie czasu, tak, by zaangażować w nie wyobraźnię. Stańmy się na powrót dziećmi i razem z najmłodszymi dajmy ponieść się fantazji.

Rozwój

Tworzymy autorskie mini-programy zajęciowe aby stymulować prawidłowy rozwój dzieci. Pobudzić naturalną ciekawość dziecka do odkrywania świata, twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

Zwiększanie kreatywności

Jak smakuje chmura? W rozmowach z dziećmi pamiętamy o kreatywności! Odchodzimy od nudnych, monotonnych pytań, które zabijają tę magiczną umiejętność. Dajemy popracować wyobraźni dziecka. Wymyślajmy rozmaite, pełne fantazji pytania, które zaangażują dziecko do wymyślenia równie ciekawej odpowiedzi.
KRÓTKO O NAS

„MISIACZKOWO”

to fantastyczne miejsce, w którym Państwa dziecko spędzi niezapomniane chwile swojego dzieciństwa. Priorytetem jest zapewnienie naszym milusińskim bezpiecznych warunków do zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju, usamodzielniania się.
O PROJEKCIE

PROJEKT NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „MISIACZKOWO RADOGOSZCZ" w Łodzi

jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany jest w okresie od 01.09.2022 r. do 31.06.2023

Koszt udziału w projekcie to 242 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca.

Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę – pobyt w 12 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych.

NAJLEPSZA OPIEKA

KLUB MALUCHA  "TULISIOWO"

To wyjątkowe miejsce, w którym Państwa dziecko zostanie otoczone najlepszą opieką. Naszym głównym celem jest zapewnienie podopiecznym bezpiecznych warunków do nauki i zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju i usamodzielniania się.

Czas spędzony w małej maksymalnie 14 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z Państwa dzieci. 
GALERIA

Kilka momentów z Tulisiowa

Painting in kindergarten
NAJLEPSZA OPIEKA

W Tulisiowym Klubie Malucha

Państwa pociechy będą mogły brać udział w wielu zabawach i zajęciach rozwijających: 

– zajęcia umuzykalniające z rytmiką

– język angielski „na wesoło”- muzyczno – rytmiczne zabawy
 z elementami języka angielskiego

– warsztaty twórczo – plastyczne – rozwijanie kreatywności maluszków

– akademia gotowania – Mini MasterChef

– sensoplastyka

– gimnastyka buzi i języka – zabawy logorytmiczne rozwijające umiejętności komunikacyjne naszych milusińskich

– „dziękuję, proszę, przepraszam” – „savoir-vivre w Tulisiowie”– zabawy tematyczne zawierające elementy kształcenia podstawowych zasad kulturalnego zachowania

warsztaty dla dzieci z rodzicami – 1 x w miesiącu zapraszamy rodziców na spotkanie z Weroniką Sherborne.

Jesteśmy placówką przygotowaną na wyzwania rozwojowe u maluchów. Dla podopiecznych potrzebujących wsparcia terapeutycznego zapewniamy terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej w ramach opłaty 105 zł.

Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.

ROZWÓJ

ROZWIJANKI – zajęcia rozwijające dla maluchów

W ofercie „Misiaczkowa” mamy również niespodzianki- rozwijanki dla maluchów z poza żłobka. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieciaczki w wieku od 1 roku do 4 lat na zabawy:

  • muzyczno – rytmiczne HULA-HOP /1 – 2 latka/
  • muzyczno – rytmiczne HULA-HOP /2 – 3 latka/
  • muzyczno – rytmiczne HULA-HOP /3 – 4 latka/
  • plastyczno – ruchowe /1 – 2 latka/
  • plastyczno – ruchowe /2 – 3 latka/
  • sensoplatyka /1-2 latka/
  • sensoplastyka /2-3 latka/
  • sensoplastyka /3-4 latka/
  • akademia kreatywności /3-4 latka/
TERAPIE

TERAPIA INETGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej to forma terapii ruchowej. Odbywa się w specjalnie do tego przygotowanej sali, z odpowiednim sprzętem do integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem terapii zostaje dokonana diagnoza poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie częstotliwości i kierunku oddziaływań terapeutycznych.

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje (bodźce) ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje, interpretuje je, segreguje i tak łączy z wcześniejszymi doświadczeniami organizmu, aby mogła powstać adekwatna reakcja na daną sytuację. Dzięki prawidłowej organizacji wrażeń /bodźców ze zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, a także informacji z układów przedsionkowego i proprioceptywnego/ podejmowane działania są celowe i efektywne.
Podstawowym założeniem terapii integracji sensorycznej jest plastyczność neuronalna. Jest to zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Polega na rozbudowywaniu sieci połączeń synaptycznych, co powoduje uruchamianie się mechanizmów kompensacyjnych (naprawczych). Kontrolowany dopływ bodźców sensorycznych (w trakcie terapii SI) ma wpływ na procesy neuronalne, może powodować pozytywne zmiany w obrębie systemu nerwowego.
schoolboy-learning-maths-with-an-abacus.jpg
O PROJEKCIE

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA to terapia zajmująca się profilaktyką, diagnozą i niwelowaniem zaburzeń mowy (komunikacji językowej).

Wstęp do terapii logopedycznej stanowi diagnoza logopedyczna, polegająca na ocenie artykulacji dziecka oraz rozmowie z jego rodzicem lub rodzicami. Kolejny krok, to ustalenie indywidualnego programu terapii i dobranie odpowiednich ćwiczeń, które będą wspomagać i usprawniać narządy artykulacyjne oraz usuną nieprawidłową wymowę danej głoski. Istotną sprawą jest systematyczność w ćwiczeniach i rzetelność pracy ze strony rodzica i to właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.

– terapia wad wymowy,
– zachęcanie do spontanicznej wypowiedzi;
– wzbogacanie słownictwa dzieci;
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
– rozwijanie słuchu dziecka;
– ścisła i systematyczna współpraca z rodzicami dziecka będącego w terapii;
– w razie potrzeby – skierowanie do różnych specjalistów, którzy mogą pomóc w przezwyciężaniu różnych trudności dzieci.
 

Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in
OPIEKUNOWIE

Nasza kadra

Business woman sitting at table and smiling in ceramic workshop. Young businesswoman at pottery

Lotko Małgorzata

Dyrektor żłobka „Misiaczkowo”; terapeuta integracji sensorycznej;

confident curvy woman smiling

Rosiak Marta

Opiekun dziecięcy w grupie „Misiaczków”

Krzysztof Lotko

Opiekun dziecięcy w grupie „Misiaczków”

Child psychology, little boy making tower with blocks

Marta Karasiewicz

Opiekun dziecięcy w grupie „Tulisiów”

Occupational therapist and little boy

Paulina Wieczorek

Opiekun dziecięcy w grupie „Tulisiów”

Focused female editor-in-chief of publishing house sits between bookshelves sorting books by topic.

Felczak Joanna

Logopeda

Masz pytania?

Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób.