„MISIACZKOWO”

to fantastyczne miejsce, w którym Państwa dziecko spędzi niezapomniane chwile swojego dzieciństwa. Priorytetem jest zapewnienie naszym milusińskim bezpiecznych warunków do zabawy, rozwijania zdolności, wspomagania rozwoju, usamodzielniania się.

ROZWIJANKI – zajęcia rozwijające dla maluchów

W ofercie „Misiaczkowa” mamy również niespodzianki- rozwijanki dla maluchów z poza żłobka. Zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieciaczki w wieku od 1 roku do 4 lat na zabawy:

Projekt

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY „MISIACZKOWO" w Łodzi

jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. Realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021
Koszt udziału w projekcie to 105 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca. Zapewniamy przyjazną, domową atmosferę – pobyt w 10 osobowej grupie pozwoli na indywidualne podejście do każdego z podopiecznych.
close-up-of-mother-helping-her-child-with-homework-234SWAL.jpg

Kadra

Lotko Małgorzata

– dyrektor żłobka „Misiaczkowo”; terapeuta integracji sensorycznej

Rosiak Marta

– opiekun dziecięcy w grupie „Misiaczków”

Kacprzak Kamila

- opiekun dziecięcy w grupie „Misiaczków”

Maślarz Ewelina

- opiekun dziecięcy w grupie „Tulisiów”

Kędzierska Marta

- opiekun dziecięcy w grupie „Tulisiów”

Felczak Joanna

– logopeda

Klub malucha

"Tulisiowo"

Raz w miesiącu

zapraszamy rodziców na spotkanie z Weroniką Sherborne.

Jesteśmy placówką przygotowaną na wyzwania rozwojowe u maluchów. Dla podopiecznych potrzebujących wsparcia terapeutycznego zapewniamy terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej w ramach opłaty 105 zł.Zasady i tryb funkcjonowania placówki określa statut.

TERAPIE

TERAPIA INETGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej to forma terapii ruchowej. Odbywa się w specjalnie do tego przygotowanej sali, z odpowiednim sprzętem do integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem terapii zostaje dokonana diagnoza poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie częstotliwości i kierunku oddziaływań terapeutycznych. Integracja sensoryczna to proces neurologiczny, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje (bodźce) ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje, interpretuje je, segreguje i tak łączy z wcześniejszymi doświadczeniami organizmu, aby mogła powstać adekwatna reakcja na daną sytuację. Dzięki prawidłowej organizacji wrażeń /bodźców ze zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, a także informacji z układów przedsionkowego i proprioceptywnego/ podejmowane działania są celowe i efektywne. Podstawowym założeniem terapii integracji sensorycznej jest plastyczność neuronalna. Jest to zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. Polega na rozbudowywaniu sieci połączeń synaptycznych, co powoduje uruchamianie się mechanizmów kompensacyjnych (naprawczych). Kontrolowany dopływ bodźców sensorycznych (w trakcie terapii SI) ma wpływ na procesy neuronalne, może powodowaćpozytywne zmiany w obrębie systemu nerwowego.
mother-and-son-crafting-together-at-home-LTK34BD.jpg
girl-with-brush-drawing-sun-on-paper-PND2R36.jpg

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA to terapia zajmująca się profilaktyką, diagnozą i niwelowaniem zaburzeń mowy (komunikacji językowej).
Wstęp do terapii logopedycznej stanowi diagnoza logopedyczna, polegająca na ocenie artykulacji dziecka oraz rozmowie z jego rodzicem lub rodzicami. Kolejny krok, to ustalenie indywidualnego programu terapii i dobranie odpowiednich ćwiczeń, które będą wspomagaći usprawniać narządy artykulacyjne oraz usuną nieprawidłową wymowę danej głoski. Istotną sprawą jest systematyczność w ćwiczeniach i rzetelność pracy zestrony rodzica i to właśnie ona w decydującej mierze decyduje o długości i skuteczności terapii.Główne tory oddziaływania logopedy to:– terapia wad wymowy,– zachęcanie do spontanicznej wypowiedzi;– wzbogacanie słownictwa dzieci; – rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;– rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;– rozwijanie słuchu dziecka;– ścisła isystematyczna współpraca zrodzicami dziecka będącego w terapii;– wrazie potrzeby –skierowanie do różnych specjalistów, którzy mogą pomóc wprzezwyciężaniu różnych trudności dzieci.

Zapisz swoją pociechę już dziś!

Copyright © 2020 misiaczkowo.pl | Strona stworzona w ramach projektu atwi.pl