Projekt Misiaczkowo Radogoszcz

Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in
INFORMACJA O PROJEKCIE

ŻŁOBEK TERAPEUTYCZNY MISIACZKOWO RADOGOSZCZ

Beneficjent:  MAŁGORZATA LOTKO INTEGROOM

Tytuł projektu: Utworzenie nowego oddziału żłobka terapeutycznego Misiaczkowo w Łodzi

Nr projektu: Projekt RPLD.10.01.00-10-F003/21

Okres realizacji Projektu: od 2022-01-01 do 2023-06-30

Miejsce realizacji:   Łódź, ul. Łososiowa 28 m. 33

Cel projektu: utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenia szans na zatrudnienie dla łącznie 24 os.(22K/2M) w tym 5K sprawujących opiekę nad dz. wymagającymi specjalnego wsparcia terapeutycznego z niepełnosprawnością, z orzeczeniem o niepełnosprawności/wydanej opinii o zaburzeniach rozwoju/orzeczeniu o wczesnym wspomaganiu rozwoju), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie M Łódź (wg KC.W ramach GD: 17os.(w tym 15K/2M) pracujących, sprawujących opiekę nad DZ oraz 7K bezrobotnych lub biernych zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 24 nowych m-c w żłobku terapeutycznym i realizację opieki nad dziećmi w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2023.

Działania:

  • Utworzenie miejsc w żłobku
  • Adaptacja pomieszczeń
  • Wyposażenie pomieszczeń
  • Organizacja i prowadzenie żłobka
  • Opieka nad dziećmi do lat 3             

Dofinansowanie projektu z UE:    804 220,53 PLN

Wkład własny;   141 921,27 PLN

Masz pytania?

Skontaktuj się w wygodny dla Ciebie sposób.