Terapia Integracji Sensorycznej

Dla kogo?

Dla dzieci w każdej grupie wiekowej, młodzieży
i dorosłych!

Czym jestIntegracja Sensoryczna?

Integracja Sensoryczna w skrócie SI (Sensory Integration) jest zdolnością  rozumienia bodźców i ich porządkowania. Porządkowania informacji dostarczanych z otoczenia oraz z własnego ciała.  Przetwarzane przez zmysły. 1

Dotyczy to osób, które mają problemy z koncentracją uwagi, nadwrażliwością słuchową, dotykową, węchową, chorobą lokomocyjna, niską samodzielnością
w codziennym funkcjonowaniu, z czytaniem, pisaniem lub trudnościami
w aktywnościach ruchowych.

Terapia integracji sensorycznej to forma terapii ruchowej. Odbywa się w specjalnie
do tego przygotowanej sali, z odpowiednim sprzętem do integracji sensorycznej.

Przed rozpoczęciem terapii zostaje dokonana diagnoza poziomu rozwoju procesów integracji sensorycznej, w wyniku której możliwe jest zaplanowanie częstotliwości i kierunku oddziaływań terapeutycznych.

Terapia ta usprawnia przede wszystkim:

Równowagę
Napięcie mięśni ciała
Motorykę małą i dużą
Schemat własnego ciała
Koncentrację
Gallery

Galeria Terapii SI w Misiaczkowie

Przypisy

1. Biel, L. and Gołąb, J.: “Integracja sensoryczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s.19.