TERAPIE W MISIACZKOWIE

Chłopiec układa klocki podczas Terapii Integracji Sensorycznej

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to forma terapii ruchowej. Odbywa się w specjalnie
do tego przygotowanej sali.

Logopeda uczy chłopca wymawiać głoskę "o"

Logopedia/Neurologopedia

To terapia zajmująca się profilaktyką, diagnozą i niwelowaniem zaburzeń mowy (komunikacji językowej).

Logopedia jest nauką, która przede wszystkim zajmuje się rozwojem, kształtowaniem oraz doskonaleniem mowy.

To dyscyplina naukowa, która w Polsce funkcjonuje już kilkadziesiąt lat.

 

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna osób, w tym osóbz niepełnosprawnością polega na rozwijaniu
i doskonaleniu umiejętności poznawczych, społecznych, radzenia sobie ze stresem
i emocjami, zmniejszania lub eliminowania trudnych zachowań, budowaniu poczucia własnej wartości.

Dogoterapia

Polega ona na włączeniu odpowiednio przeszkolonego psa w proces edukacji, terapii i rehabilitacji.

Sensoplastyka

Zajęcia sensoplastyczne to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie kilka zmysłów zwłaszcza wzrok, dotyk, węch, słuch i smak, dzięki czemu intensywnie stymulowany jest ich rozwój.

Trening Umiejętności Społecznych

To terapia łagodząca lub zapobiegająca problemom emocjonalnym. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się
w zachowaniach u dzieci i młodzieży.

Metoda Alfreda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej.

Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz
z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny.

Sala Doświadczenia Świata

Jest to terapia wielozmysłowa – forma wsparcia rozwoju dzieci poprzez poznawanie przez nie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Istotnym celem terapii jest praca nad postrzeganiem siebie i otoczenia.

Skip to content
Verified by MonsterInsights